perjantai 4. huhtikuuta 2014

Puutarhatrendit 2014, osa 2

Hesari oli käynyt kevään puutarhamessuilla ja tuliaisina oli neljä puutarhatrendiä otsikolla "Viherpeukalo ei nyt pröystäile." (Lähde: Helsingin Sanomat 4.4. "Hyötyviljelijä arvostaa helppoutta / Heidi Lämsä).

1 Kier­rä­tys­ma­te­riaa­lit. Kier­rä­tys­puu­tar­has­sa hyö­dyn­ne­tään kaik­kia ma­te­riaa­le­ja. "Tä­mä epä­va­kau­den ai­ka nä­kyy tur­val­li­suus­ha­kui­suu­des­sa se­kä tie­tys­sä vaa­ti­mat­to­muu­des­sa, mis­tä sii­nä kier­rä­tys­puu­tar­has­sa on ky­sy­mys. Eli täl­lä het­kel­lä ei ha­lu­ta pröys­täil­lä", sa­noo jutussa haastateltu suunnitteluhortonomi Tanja Nie­mi­nen.
2 Omaa elä­män­ta­paa ko­ros­ta­va puu­tar­ha. Hi­mo­kok­kaa­jan puu­tar­ha on yrt­ti­tar­ha, kun­toi­li­jan puu­tar­has­sa on paik­ka kahva­kuu­lai­luun.
3 Hyö­ty­vil­je­ly. Oman ruuan kas­vat­ta­mi­nen tuo hyö­dyn li­säk­si on­nis­tu­mi­sen iloa.
4 Met­sä. En­si vuo­dek­si met­säs­tä, sam­ma­lees­ta ja jär­vi­ve­des­tä en­nus­te­taan kan­sain­vä­lis­tä hit­tiä. Suo­ma­lai­nen mök­ki­mai­se­ma siis tu­lee kau­pun­ki­vil­je­lyn rin­nal­le.

Kommentti:
Noista neljästä ainut uutuus edellisen postauksen maailmanlaajuisempiin trendeihin on tuo metsä.  Oikeasti en usko metsän tulevan Suomessa kovin isoksi puutarhatrendiksi, kun meillä on ihan oikeaa metsää metsät väärällänsä, ei sitä tarvi enää puutarhaan tuoda.

Kierrätysmatriaaleissa soisin muistettavan, ettei puutarha ole mikään romuvarasto. Ja edelleen ne, joilla on varaa sijoittaa puutarhaansa, pröystäilevät siellä sydämensä kyllyydestä! Eli onko taloudellinen epäarvoistuminen tulossa jo puutarhaankin?

Kommentti viikkoa myöhemmin:
Onko kyseessä trendi vai jälkijuna, jos aihe on jo valmiiksi pureskeltu, kirjoitettu kirjaksi, painettu, myyty aikansa ja laitettu jo alennukseen Akateemisen Hulluilla Päivillä? Ainakin siellä näkyi kirjat sekä Metsäpuutarhasta että Kierrätyspuutarhasta.